GEODET - Bc. Alexandra Sabová

• Geometrické plány
• Vytyčovanie hraníc pozemkov, stavieb
• Polohopis, výškopis
• Identifikácie parciel
• Bezplatné poradenstvo v oblasti geodézie a katastra nehnuteľností (zápisy, vklady nehnuteľností)

Kontaktovať GEODET - Bc. Alexandra Sabová


We care about your privacy, more information you can find here 
 
Send
TOPlist TOPlist